13. sept. Konsert i Sofienberg kirke, Oslo

13. sept. Konsert i Sofienberg kirke, Oslo
Mozarts Klarinettkonsert med Lorenzo Coppola som solist!
Haydn Symfoni nr. 73
Strindberg – urfremføring
Gottschick – Notturno III